ANTWOORDPSALMEN VERKRIJGBAAR

De uitgave met antwoordpsalmen is vanaf nu in druk verkrijgbaar. Alle antwoordpsalmen voor zon- en feestdagen zijn in deze bundel opgenomen. Ze bestaan uit een goed mee te zingen refrein en een eenvoudige toonformule om de verzen voor te dragen. Bestel hier

KLEIN GRADUALE

Het Klein Graduale is een gezangbundel met eenvoudige liturgische gezangen in de volkstaal voor het gehele liturgische jaar en is speciaal samengesteld voor kleinere kerken en geloofsgemeenschappen. Het bevat meer dan honderd antifonen voor de intrede, de offerande en de communie alsook alle antwoordpsalmen voor zon- en feestdagen. De gezangen van de Orde van de Mis zijn opgenomen in de nieuwe vertaling.


Antwoordpsalmen

Speciaal voor de psalmist is er een uitgave waarin de verzen van de antwoordpsalmen staan uitgewerkt. Bij elke psalm is een eenvoudige toonformule gegeven waarop de verzen gezongen kunnen worden. Ideaal voor de voorzanger van de antwoordpsalm. Deze antwoordpsalmen zijn ook bekend van de boekjes De zondag vieren van Berne Media.

Klein Kyriale

Het Klein Kyriale is een uitgave met de Orde van Mis volgens de nieuwe vertaling, waarin alle dialogen en acclamaties op muziek zijn terug te vinden. Daarnaast staan er vier eenvoudige misordinaria in die uitstekend in kleine geloofsgemeenschappen gezongen kunnen worden. Zeer geschikt om snel aan de nieuwe vertaling te wennen en de gezongen Mis overal mogelijk te maken.