ANTWOORDPSALMEN

Hieronder staan notenbeelden van alle antwoordpsalmen, alleluia’s en acclamaties voor het evangelie in de veertigdagentijd uit het Klein Graduale, geordend naar liturgisch gebruik. De composities zijn gratis te downloaden; het copyright van de liturgische teksten berust bij de NRL.

ANTWOORDPSALMEN VERKRIJGBAAR

De uitgave met antwoordpsalmen is vanaf nu in druk verkrijgbaar. Alle antwoordpsalmen voor zon- en feestdagen zijn in deze bundel opgenomen. Ze bestaan uit een goed mee te zingen refrein en een eenvoudige toonformule om de verzen voor te dragen. Bestel hier


Jaar A

Advent

[__su_spoiler title=”Eerste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Kersttijd

[__su_spoiler title=”Geboorte van de Heer · vigiliemis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Geboorte van de Heer · nachtmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Geboorte van de Heer · dageraadsmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Geboorte van de Heer · dagmis **” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God (1 januari)” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag na Kerstmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Openbaring des Heren” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Doop van de Heer” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Veertigdagentijd

[__su_spoiler title=”Aswoensdag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Eerste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Goede Week

[__su_spoiler title=”Palmzondag van het lijden van de Heer” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Chrisma-mis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Paastriduum

[__su_spoiler title=”Witte Donderdag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Paastijd

[__su_spoiler title=”Verrijzenis van de Heer · Paaswake” icon=”caret” style=”default”]
[___su_spoiler title=”Na de eerste lezing (optie 1) **” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de eerste lezing (optie 2) *” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de tweede lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de derde lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de vierde lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de vijfde lezing *” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de zesde lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de zevende lezing (optie 1)” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de zevende lezing (optie 2) *” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de zevende lezing (optie 3)” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Alleluia” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Verrijzenis van de Heer · dagmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zesde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Hemelvaart van de Heer” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zevende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Pinksteren · vigiliemis” icon=”caret” style=”default”]
[___su_spoiler title=”Na de eerste lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de tweede lezing (optie 1)” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de tweede lezing (optie 2)” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de derde lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de vierde lezing **” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Pinksteren · dagmis **” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Tijd door het jaar

[__su_spoiler title=”Tweede zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zesde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zevende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Achtste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Negende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Elfde zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Twaalfde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Dertiende zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Veertiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijftiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zestiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zeventiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Achttiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Negentiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Twintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Eenentwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweeëntwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Drieëntwintigste zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierentwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfentwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zesentwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zevenentwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Achtentwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Negentwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Dertigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Eenendertigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweeëndertigste zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Drieëndertigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Allerheiligste Drie-eenheid” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Allerheiligste Hart van Jezus” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Christus, Koning van het heelal” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]


Jaar B

Advent

[__su_spoiler title=”Eerste zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Kersttijd

[__su_spoiler title=”Geboorte van de Heer · vigiliemis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Geboorte van de Heer · nachtmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Geboorte van de Heer · dageraadsmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Geboorte van de Heer · dagmis **” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef” icon=”caret” style=”default”]
[___su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Optie 2″ icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God (1 januari)” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag na Kerstmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Openbaring des Heren” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Doop van de Heer” icon=”caret” style=”default”]
[___su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Optie 2 *” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[__/su_spoiler]

Veertigdagentijd

[__su_spoiler title=”Aswoensdag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Eerste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Goede Week

[__su_spoiler title=”Palmzondag van het lijden van de Heer” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Chrisma-mis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Paastriduum

[__su_spoiler title=”Witte Donderdag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Paastijd

[__su_spoiler title=”Verrijzenis van de Heer · Paaswake” icon=”caret” style=”default”]
[___su_spoiler title=”Na de eerste lezing (optie 1) **” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de eerste lezing (optie 2) *” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de tweede lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de derde lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de vierde lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de vijfde lezing *” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de zesde lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de zevende lezing (optie 1)” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de zevende lezing (optie 2) *” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de zevende lezing (optie 3)” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Alleluia” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Verrijzenis van de Heer · dagmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zesde zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Hemelvaart van de Heer” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zevende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Pinksteren · vigiliemis” icon=”caret” style=”default”]
[___su_spoiler title=”Na de eerste lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de tweede lezing (optie 1)” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de tweede lezing (optie 2)” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de derde lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de vierde lezing **” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Pinksteren · dagmis **” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Tijd door het jaar

[__su_spoiler title=”Tweede zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zesde zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zevende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Achtste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Negende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Elfde zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Twaalfde zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Dertiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Veertiende zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijftiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zestiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zeventiende zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Achttiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Negentiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Twintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Eenentwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweeëntwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Drieëntwintigste zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierentwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfentwintigste zondag **” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zesentwintigste zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zevenentwintigste zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Achtentwintigste zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Negenentwintigste zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Dertigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Eenendertigste zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweeëndertigste zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Drieëndertigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Allerheiligste Drie-eenheid **” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Allerheiligste Hart van Jezus *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Christus, Koning van het heelal” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]


Jaar C

Advent

[__su_spoiler title=”Eerste zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Kersttijd

[__su_spoiler title=”Geboorte van de Heer · vigiliemis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Geboorte van de Heer · nachtmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Geboorte van de Heer · dageraadsmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Geboorte van de Heer · dagmis **” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef” icon=”caret” style=”default”]
[___su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Optie 2″ icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God (1 januari)” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag na Kerstmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Openbaring des Heren” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Doop van de Heer” icon=”caret” style=”default”]
[___su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Optie 2″ icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[__/su_spoiler]

Veertigdagentijd

[__su_spoiler title=”Aswoensdag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Eerste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Goede Week

[__su_spoiler title=”Palmzondag van het lijden van de Heer” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Chrisma-mis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Paastriduum

[__su_spoiler title=”Witte Donderdag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Paastijd

[__su_spoiler title=”Verrijzenis van de Heer · Paaswake” icon=”caret” style=”default”]
[___su_spoiler title=”Na de eerste lezing (optie 1) **” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de eerste lezing (optie 2) *” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de tweede lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de derde lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de vierde lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de vijfde lezing *” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de zesde lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de zevende lezing (optie 1)” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de zevende lezing (optie 2) *” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de zevende lezing (optie 3)” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Alleluia” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Verrijzenis van de Heer · dagmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfde zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zesde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Hemelvaart van de Heer” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zevende zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Pinksteren · vigiliemis” icon=”caret” style=”default”]
[___su_spoiler title=”Na de eerste lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de tweede lezing (optie 1)” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de tweede lezing (optie 2)” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de derde lezing” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Na de vierde lezing **” icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Pinksteren · dagmis **” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Tijd door het jaar

[__su_spoiler title=”Tweede zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zesde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zevende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Achtste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Negende zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Elfde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Twaalfde zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Dertiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Veertiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijftiende zondag” icon=”caret” style=”default”]
[___su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[___su_spoiler title=”Optie 2″ icon=”caret” style=”default”]

[___/su_spoiler]
[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zestiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zeventiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Achttiende zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Negentiende zondag **” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Twintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Eenentwintigste zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweeëntwintigste zondag **” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Drieëntwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierentwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfentwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zesentwintigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Zevenentwintigste zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Achtentwintigste zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Negenentwintigste zondag ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Dertigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Eenendertigste zondag *” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweeëndertigste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Drieëndertigste zondag **” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Allerheiligstee Drie-eenheid” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Allerheiligste Hart van Jezus” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Christus, Koning van het heelal ” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]


Eigen van de heiligen

2 februari – Opdracht van de Heer in de tempel19 maart – Heilige Jozef, Bruidegom van de heilige Maagd Maria25 maart – Aankondiging van de Heer *24 juni – Geboorte van de heilige Johannes de Doper

[__su_spoiler title=”Vigiliemis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Dagmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

29 juni – HH. Petrus en Paulus, apostelen

[__su_spoiler title=”Vigiliemis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Dagmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

6 augustus – Gedaanteverandering van de Heer15 augustus – Maria Tenhemelopneming

[__su_spoiler title=”Vigiliemis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Dagmis” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

8 september – Maria Geboorte14 september – Kruisverheffing29 september – HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen1 november – Allerheiligen *2 november – Gedachtenis van alle overleden gelovigen

[__su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Optie 2″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Optie 3″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

7 november – Heilige Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof9 november – Kerkwijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen8 december – Onbevlekte ontvangenis van de heilige Maagd Maria26 december – Heilige Stefanus
Gemeenschappelijke teksten

Voor kerkwijding

[__su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Optie 2″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Voor de heilige Maagd Maria

[__su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Optie 2″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Voor apostelenVoor martelaren

[__su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Optie 2″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Voor heilige mannen en vrouwen

[__su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Optie 2″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Optie 3″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]


Rituele missen, missen voor verschillende noden en votiefmissen

Huwelijk

[__su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Optie 2″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Optie 3″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Vormsel

[__su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Optie 2″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Optie 3″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Wijding

[__su_spoiler title=”Optie 1″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Optie 2″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Voor de paus of de bisschopVoor roepingenVoor de eenheid van de christenenVoor het behoud van vrede en gerechtigheidIn alle noodTer ere van de heilige Geest
Liturgie van de overledenen

Optie 1Optie 2Optie 3Optie 4Optie 5Optie 6Optie 7Optie 8Optie 9Optie 10Optie 11Optie 12Optie 13Optie 14Optie 15
Gemeenschappelijke antwoordpsalmen

Advent

[__su_spoiler title=”Mis 1″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Mis 2″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Veertigdagentijd

[__su_spoiler title=”Eerste zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Tweede zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Derde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vierde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Vijfde zondag” icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Paastijd

[__su_spoiler title=”Mis 1″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Mis 2″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]

Tijd door het jaar

[__su_spoiler title=”Mis 1″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Mis 2″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Mis 3″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Mis 4″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Mis 5″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Mis 6″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Mis 7″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
[__su_spoiler title=”Mis 8″ icon=”caret” style=”default”]

[__/su_spoiler]
Alleluia’s

Alleluia toon I gAlleluia toon II dAlleluia toon III gAlleluia toon IVeAlleluia toon VI fAlleluia toon VII aAlleluia toon VIII cAlleluia toon VIII gAlleluia Paaswake
Acclamaties voor het evangelie in de Veertigdagentijd

Eer en lof zij U, ChristusEer zij U, Christus, Wijsheid van God de Vader.Eer aan U, Zoon van de levende God.Lof en eer zij U, Heer Jezus.Lof zij U, Christus, koning van de eeuwige heerlijkheid.
Psalmtonen voor de verzen

Psalmtoon IPsalmtoon IIPsalmtoon II*Psalmtoon IIIPsalmtoon IVPsalmtoon VPsalmtoon VIPsalmtoon VIIPsalmtoon VIIIPsalmtoon E