Het Klein Graduale bevat honderden antifonen, psalmen en andere gezangen in de volkstaal voor het gehele liturgische jaar en is speciaal samengesteld voor kleinere kerken. Alle gezangen zijn ontleend aan liturgische bronnen en de heilige Schrift. Door de opname van een gezongen Orde van dienst en vier nieuw gecomponeerde ordinaria is de uitgave goed als parochiebundel bruikbaar.

Het Klein Graduale is een verzameling gezangen voor kleinere kerken en koren, gebaseerd op het Graduale Simplex. Voor de verschillende tijden van het liturgisch jaar biedt het Klein Graduale steeds een kleine verzameling antifonen voor de intrede, offerande en communie. Ook staan in het Klein Graduale alle antwoordpsalmen, alleluia-verzen en verzen voor het evangelie.

De toonzettingen uit het Klein Graduale worden u hier gratis aangeboden. De muziek kunt u vrijelijk gebruiken, mits de bron wordt vermeld. Het copyright van de liturgische teksten berust bij de NRL; voor het gebruik van de teksten dient u zich daarom te richten tot de NRL. Aan het Klein Graduale wordt nog steeds gewerkt. Hieronder vindt u links naar de meest recente updates.

CD Kom, heilige Geest Ter ondersteuning van de priesteropleiding Bovendonk heeft het bisdom Breda een CD uitgegeven met gezangen over de heilige Geest. Op deze CD worden onder andere een antwoordpsalm en enkele processiegezangen van de votiefmis ter ere van de heilige Geest uit het Klein Graduale uitgevoerd door de schola van het Antoniushuis en de Kathedrale Cantorij. De CD kost €15 en is verkijgbaar bij het bisdom Breda.

Gezangen Klein Graduale in De zondag vieren Antwoordpsalmen uit het Klein Graduale staan al vanaf Advent 2013 met enige regelmaat in De zondag vieren van uitgeverij Abdij van Berne. De zondagboekjes bieden altijd een toonzetting van de antwoordpsalm uit het Lectionarium. Enkele van deze toonzettingen zijn uit het Klein Graduale gekozen.

Laatste updates:
Augustus 2015: film Antwoordpsalm (Negentiende zondag door het jaar)
Juni 2015: film Antwoordpsalm (Twaalfde zondag door het jaar)
Februari 2015: film Antwoordpsalm (Vijfde zondag door het jaar)
Mei 2014: Artikel in Jubilate over de gezangen bij een uitvaart
Mei 2014: film Antwoordpsalm (Derde zondag van Pasen)

Artikelen in Jubilate
Mei 2014: Artikel in Jubilate over de gezangen bij een uitvaart
Januari 2013: Artikel in Jubilate over de evangelie-acclamatie in de Veertigdagentijd
April 2012: Artikel in Jubilate over het Klein Graduale
Februari 2011: Artikel in Jubilate over de wisselende gezangen van de mis